Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Prüfbullen 2015

Hier finden Sie die Liste der Prüfbullen aus 2015 zum Download.

Prüfbullenliste 2015 (PDF)

0 Gefundene Bullen
 • DRESDEN

  0, V:  DRYLAND

  GZW: 114

 • DRYMASTER

  1, V:  Dryland

  GZW: 100

 • ETOSCHA

  2, V:  Everest

  GZW: 132

 • FERNANDO

  3, V:  FIDELIS

  GZW: 103

 • GERFALKE

  4, V:  GEPARD

  GZW: 113

 • GOLDBAER

  5, V:  GEPARD

  GZW: 107

 • HAINAU

  6, V:  HUtera

  GZW: 123

 • HALLENSTEIN

  7, V:  Humpert

  GZW: 120

 • HAMMERFEST

  8, V:  HUTERA

  GZW: 120

 • HAPPYLINE

  9, V:  Hutera

  GZW: 119

 • HARBURG

  10, V:  Hutera

  GZW: 125

 • HEARTBREAKER

  11, V:  Brenair Park Ha

  GZW: 

 • HERMSDORF

  12, V:  Hutera

  GZW: 125

 • HISPANIA

  13, V:  Hutera

  GZW: 130

 • HOHENFRIED

  14, V:  Hutoed

  GZW: 115

 • HOOPER

  15, V:  Hutera

  GZW: 124

 • IBERICO

  16, V:  Irola

  GZW: 104

 • INFANTA

  17, V:  Rosskur

  GZW: 112

 • INFANTIA

  18, V:  Isengard

  GZW: 119

 • INGEN

  19, V:  Remitent

  GZW: 115

 • INJERA

  20, V:  Ralmes PS

  GZW: 109

 • INSULANER

  21, V:  Isengard

  GZW: 118

 • IRSCHENBERG

  22, V:  Irola

  GZW: 110

 • ISFAHAN

  23, V:  RaALMES PS

  GZW: 105

 • LA PAZ

  24, V:  Lexus

  GZW: 116

 • MAHANGO

  25, V:  Mungo

  GZW: 130

 • MAMILI

  26, V:  Mammut

  GZW: 111

 • MAUN

  27, V:  Manton

  GZW: 114

 • MIKESCH

  28, V:  MARMOR PS

  GZW: 115

 • MUZUNGU

  29, V:  Mach Mal

  GZW: 117

 • NORMANNE

  30, V:  Neuner

  GZW: 112

 • OMAHEKE

  31, V:  Humpert

  GZW: 112

 • PANKRATIUS

  32, V:  Passion

  GZW: 116

 • PARACELSUS

  33, V:  Polarbaer

  GZW: 121

 • PASSAU

  34, V:  Passion

  GZW: 123

 • SEEADLER

  35, V:  Seebaer

  GZW: 113

 • VAAS

  36, V:  Vanadin

  GZW: 124

 • VAASA

  37, V:  RUHMREICH PS

  GZW: 106

 • VALANDUR

  38, V:  Vlado

  GZW: 118

 • VALBUENA

  39, V:  Ringwandl

  GZW: 114

 • VALDEZ

  40, V:  Reumut

  GZW: 119

 • VALS

  41, V:  Valuta

  GZW: 116

 • VARDAMIR

  42, V:  Remut

  GZW: 118

 • VARTAN

  43, V:  Reumut

  GZW: 127

 • VELTLINER

  44, V:  Reumut

  GZW: 125

 • VERTESI

  45, V:  Valero

  GZW: 110

 • VESPUCCI

  46, V:  Vlado

  GZW: 119

 • VITALINO

  47, V:  VLado

  GZW: 110

 • VOLLEPULLE

  48, V:  Vorwerk

  GZW: 105

 • VON HATTO

  49, V:  VON WELT Pp*

  GZW: 113

 • VORMAERZ

  50, V:  Vorwerk

  GZW: 121

 • VORMUND

  51, V:  Reumut

  GZW: 126

 • WALSERBERG

  52, V:  Wildwuchs

  GZW: 108

 • WARENDORF

  53, V:  Wahnwitzig

  GZW: 119

 • WILLEMSTAD

  54, V:  Wallenstein

  GZW: 125

 • WITTENBERG

  55, V:  Willenberg

  GZW: 119

 • ZEITDIEB

  56, V:  Zocker

  GZW: 109

 • ZIEHSOHN

  57, V:  Zahnberg

  Top Eutervererber, Top Fundament, Guter Befruchter

  GZW: 120