Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Prüfbullen 2015

Hier finden Sie die Liste der Prüfbullen aus 2015 zum Download.

Prüfbullenliste 2015 (PDF)

 

0 gefundene Bullen
 • PANKRATIUS

  175790, V:  Passion

  GZW: 116

 • PASSAU

  177438, V:  Passion

  GZW: 123

 • HEARTBREAKER

  603162, V:  Brenair Park Ha

  GZW: 

 • HARBURG

  173057, V:  Hutera

  GZW: 125

 • INGEN

  171450, V:  Remitent

  GZW: 115

 • MUZUNGU

  856307, V:  Mach Mal

  GZW: 117

 • VARTAN

  171480, V:  Reumut

  GZW: 127

 • INJERA

  177467, V:  Ralmes PS

  GZW: 109

 • VELTLINER

  177474, V:  Reumut

  GZW: 125

 • VALS

  173072, V:  Valuta

  GZW: 116

 • IRSCHENBERG

  193500, V:  Irola

  GZW: 110

 • ZEITDIEB

  193501, V:  Zocker

  GZW: 109

 • VERTESI

  173070, V:  Valero

  GZW: 110

 • HAPPYLINE

  852049, V:  Hutera

  GZW: 119

 • MAHANGO

  173075, V:  Mungo

  GZW: 130

 • VAASA

  193515, V:  RUHMREICH PS

  GZW: 106

 • HOOPER

  186752, V:  Hutera

  GZW: 124

 • HAMMERFEST

  186755, V:  HUTERA

  GZW: 120

 • VALDEZ

  186754, V:  Reumut

  GZW: 119

 • HISPANIA

  852072, V:  Hutera

  GZW: 130

 • VORMUND

  852080, V:  Reumut

  GZW: 126

 • SEEADLER

  199933, V:  Seebaer

  GZW: 113

 • VAAS

  606073, V:  Vanadin

  GZW: 124

 • MAMILI

  173085, V:  Mammut

  GZW: 111

 • ZIEHSOHN

  175820, V:  Zahnberg

  GZW: 120

 • MAUN

  173084, V:  Manton

  GZW: 114

 • INSULANER

  173091, V:  Isengard

  GZW: 118

 • WALSERBERG

  173092, V:  Wildwuchs

  GZW: 108

 • HOHENFRIED

  190156, V:  Hutoed

  GZW: 115

 • GERFALKE

  171510, V:  GEPARD

  GZW: 113

 • VALANDUR

  193530, V:  Vlado

  GZW: 118

 • VARDAMIR

  177489, V:  Remut

  GZW: 118

 • GOLDBAER

  177488, V:  GEPARD

  GZW: 107

 • WITTENBERG

  175815, V:  Willenberg

  GZW: 119

 • IBERICO

  180325, V:  Irola

  GZW: 104

 • VALBUENA

  186759, V:  Ringwandl

  GZW: 114

 • VORMAERZ

  177495, V:  Vorwerk

  GZW: 121

 • DRYMASTER

  199822, V:  Dryland

  GZW: 100

 • HALLENSTEIN

  186762, V:  Humpert

  GZW: 120

 • HERMSDORF

  193553, V:  Hutera

  GZW: 125

 • INFANTIA

  186761, V:  Isengard

  GZW: 119

 • ISFAHAN

  193545, V:  RaALMES PS

  GZW: 105

 • OMAHEKE

  171560, V:  Humpert

  GZW: 112

 • NORMANNE

  164636, V:  Neuner

  GZW: 112

 • VITALINO

  199996, V:  VLado

  GZW: 110

 • HAINAU

  175825, V:  HUtera

  GZW: 123

 • PARACELSUS

  856348, V:  Polarbaer

  GZW: 121

 • FERNANDO

  173099, V:  FIDELIS

  GZW: 103

 • MIKESCH

  173100, V:  MARMOR PS

  GZW: 115

 • WILLEMSTAD

  856440, V:  Wallenstein

  GZW: 125

 • VOLLEPULLE

  177496, V:  Vorwerk

  GZW: 105

 • VESPUCCI

  193561, V:  Vlado

  GZW: 119

 • VON HATTO

  859050, V:  VON WELT Pp*

  GZW: 113

 • WARENDORF

  859065, V:  Wahnwitzig

  GZW: 119

 • DRESDEN

  852192, V:  DRYLAND

  GZW: 114

 • ETOSCHA

  177510, V:  Everest

  GZW: 132

 • INFANTA

  175830, V:  Rosskur

  GZW: 112

 • LA PAZ

  193587, V:  Lexus

  GZW: 116