Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Prüfbullen

Hier finden Sie die Liste der Prüfbullen aus 2017 zum Download.

Prüfbullenliste 2017 (PDF) Stand: 21.07.2017

 

0 Gefundene Bullen
 • DWAYNE

  0, V:  Dryland

  GZW: 117

 • GOTLAND

  1, V:  Graf

  GZW: 123

 • GRANADA

  2, V:  Garibaldi PS

  GZW: 116

 • HABU

  3, V:  Helderberg

  GZW: 115

 • HAMMELBURG

  4, V:  Helderberg

  GZW: 122

 • HEDONIST

  5, V:  Helderberg

  GZW: 113

 • HEINRICH

  6, V:  Helderberg

  GZW: 118

 • HELDENSTEIN

  7, V:  Helderberg

  GZW: 122

 • HEMINGWAY

  8, V:  Hutera

  GZW: 119

 • HERRENDORF

  9, V:  Helderberg

  GZW: 114

 • HINTERSILL

  10, V:  Helderberg

  GZW: 119

 • HUNDERTWASSER

  11, V:  Humpert

  GZW: 123

 • IMHOFF

  12, V:  Irokese

  GZW: 125

 • INGOLSTADT

  13, V:  Impression

  GZW: 126

 • INSPIRATION

  14, V:  Irokese PS

  GZW: 122

 • IOWA

  15, V:  Informant

  GZW: 122

 • IPHONE

  16, V:  Ilja

  GZW: 121

 • IRAZU

  17, V:  Impression

  GZW: 125

 • IRMINAR

  18, V:  Impression

  GZW: 122

 • ISKARA

  19, V:  Ilja

  GZW: 118

 • JETZENDORF

  20, V:  Jericho

  GZW: 123

 • MAINSTREAM

  21, V:  Manigo

  GZW: 126

 • MALANDA

  22, V:  Mupfel Pp

  GZW: 122

 • MALOLO

  23, V:  Manuap

  GZW: 124

 • MANATI

  24, V:  Manutius

  GZW: 122

 • MASSALAH

  25, V:  MAHANGAO

  GZW: 118

 • MASSING

  26, V:  Mint

  GZW: 123

 • MAUTH

  27, V:  Manutius

  GZW: 119

 • MERENSKY

  28, V:  Manuap

  GZW: 127

 • METTEN

  29, V:  Manutius

  GZW: 124

 • MIESBACH

  30, V:  Mahango Pp

  GZW: 123

 • MIKEL

  31, V:  Mint

  GZW: 125

 • MILESTONE

  32, V:  Mahango Pp

  GZW: 126

 • OLMEK

  33, V:  Heiduck

  GZW: 122

 • ONLINE

  34, V:  Hagwirt

  GZW: 126

 • OZAPFTIS

  35, V:  Hagwirt

  GZW: 126

 • PARAGUAY

  36, V:  Pandora

  GZW: 126

 • RUDINA

  37, V:  Rijeka

  GZW: 123

 • SOMBRERO

  38, V:  Samland

  GZW: 125

 • SONORA

  39, V:  Saldana

  GZW: 131

 • VAREL

  40, V:  Rotberg

  GZW: 123

 • VENETO

  41, V:  Raldi

  GZW: 123

 • VERTAIN

  42, V:  Raffzahn

  GZW: 117

 • VESPASIAN

  43, V:  Remut

  GZW: 121

 • VESTENBERG

  44, V:  Rotwild

  GZW: 120

 • VETZBERG

  45, V:  Rhesus

  GZW: 117

 • VIAGRANDE

  46, V:  Ruhmreich

  GZW: 118

 • VILLAHERMOSA

  47, V:  Rotwild

  GZW: 120

 • VITALLOWITZ

  48, V:  Rumbo

  GZW: 120

 • VRANJES

  49, V:  Vorster PS

  GZW: 116

 • VRYHEID

  50, V:  Raffzahn

  GZW: 118

 • WAIDMANN

  51, V:  Waidhaus

  GZW: 123

 • WELFENSCHATZ

  52, V:  Weltenburg

  GZW: 124

 • WENDELSTEIN

  53, V:  Wendlinger

  GZW: 134

 • WERNSDORF

  54, V:  Werther PS

  GZW: 125

 • WESTWALL

  55, V:  Weinfur

  GZW: 122

 • WETTERHAHN

  56, V:  Himeros

  GZW: 117

 • WICHITA

  57, V:  Washington

  GZW: 118

 • WINDLICHT

  58, V:  Windstone

  GZW: 115

 • WISGARD

  59, V:  Hochwurzen

  GZW: 122

 • WONDERWORLD

  60, V:  Wunderkind

  GZW: 115