Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Prüfbullen

Hier finden Sie die Liste der Prüfbullen aus 2017 zum Download.

Prüfbullenliste 2017 (PDF)

 

0 gefundene Bullen
 • VISALIA

  193752, V:  Reumut

  GZW: 

 • WICHITA

  193740, V:  Washington

  GZW: 123

 • WILDENAU

  186956, V:  Willenberg

  GZW: 129

 • MARTINGAL

  190426, V:  Magistrat

  GZW: 127

 • WARM UP

  190427, V:  Weltall

  GZW: 116

 • INNICHEN

  186957, V:  Impression

  GZW: 

 • MANATI

  190445, V:  Manutius

  GZW: 122

 • WELFENSCHATZ

  173231, V:  Weltenburg

  GZW: 124

 • HENNESSY

  603206, V:  Hannibal PP

  GZW: 

 • HEMINGWAY

  852546, V:  Hutera

  GZW: 120

 • VILLAHERMOSA

  852542, V:  Rotwild

  GZW: 121

 • WINDLICHT

  186959, V:  Windstone

  GZW: 116

 • HEDONIST

  173228, V:  Helderberg

  GZW: 115

 • OLMEK

  175880, V:  Heiduck

  GZW: 123

 • HELDENSTEIN

  193783, V:  Helderberg

  GZW: 122

 • VRYHEID

  193777, V:  Raffzahn

  GZW: 120

 • HEINRICH

  193765, V:  Helderberg

  GZW: 120

 • HERRENDORF

  177620, V:  Helderberg

  GZW: 117

 • HIDEGKUTI

  177619, V:  Helderberg

  GZW: 

 • SONORA

  190470, V:  Saldana

  GZW: 126

 • VIAGRANDE

  173233, V:  Ruhmreich

  GZW: 118

 • IMHOFF

  177630, V:  Irokese

  GZW: 125

 • VESPASIAN

  177629, V:  Remut

  GZW: 122

 • WONDERWORLD

  177627, V:  Wunderkind

  GZW: 118

 • HABU

  177628, V:  Helderberg

  GZW: 116

 • VESTENBERG

  173232, V:  Rotwild

  GZW: 120

 • HAMMELBURG

  186962, V:  Helderberg

  GZW: 123

 • ONLINE

  606200, V:  Hagwirt

  GZW: 123

 • MERENSKY

  859444, V:  Manuap

  GZW: 126

 • VERTAIN

  859888, V:  Raffzahn

  GZW: 119

 • VITALLOWITZ

  190501, V:  Rumbo

  GZW: 123

 • PARAGUAY

  606211, V:  Pandora

  GZW: 127

 • WAIDMANN

  186968, V:  Waidhaus

  GZW: 128

 • WERNSDORF

  173327, V:  Werther PP

  GZW: 

 • MALOLO

  857104, V:  Manuap

  GZW: 125

 • ISKARA

  186965, V:  Ilja

  GZW: 118

 • OLLIVER

  601093, V:  Orion PSR

  GZW: 

 • IRAZU

  173317, V:  Impression

  GZW: 127

 • GRANADA

  167360, V:  Garibaldi PS

  GZW: 118

 • INSPIRATION

  193824, V:  Irokese PS

  GZW: 121

 • WETTERHAHN

  171945, V:  Himeros

  GZW: 119

 • VETZBERG

  859544, V:  Rhesus

  GZW: 

 • VERTUCCIO

  852695, V:  Raucus

  GZW: 

 • IL TORO

  852681, V:  Ilja

  GZW: 

 • WENDELSTEIN

  186969, V:  Wendlinger

  GZW: 

 • VENETO

  865502, V:  Raldi

  GZW: 

 • JEFF

  177650, V:  Herzogstand

  GZW: 

 • WESTWALL

  173252, V:  Weinfur

  GZW: 

 • JETLAG

  190552, V:  Herzogstand

  GZW: 

 • VIBORG

  852707, V:  Vorster

  GZW: 

 • VALDEMAR

  164720, V:  Raucus

  GZW: 

 • MATISSE

  173333, V:  Manuap

  GZW: 

 • GRETZKY

  173332, V:  Garibaldi

  GZW: 

 • JETZENDORF

  865505, V:  Jericho

  GZW: 

 • IRMINAR

  859550, V:  Impression

  GZW: 

 • HUNDERTWASSER

  193845, V:  Humpert

  GZW: 

 • iPHONE

  193850, V:  Ilja

  GZW: 

 • RUDINA

  164722, V:  Rijeka

  GZW: