Bayern Genetik Bayern Genetik

Sire Search

Fleckvieh Beef Sires

Fleckvieh Sires BEEF Business

0 found sires
 • EFFATA

  189423, S:  EXCALIBUR

  TMI: 76

 • EX MACHINA

  189424, S:  EXCALIBUR

  TMI: 58

 • STEINADLER

  403084, S:  STACHUS PS

  TMI: 87

 • GERMANICUS

  851003, S:  GIGANT

  TMI: 69

 • EXODUS

  403066, S:  EISENHERZ PP

  TMI: 

 • EXCALIBUR

  403092, S:  EXODUS PP

  TMI: 66

 • GIGANT

  603047, S:  GORM

  TMI: 

 • SECEDA

  403130, S:  Steinmarder

  TMI: 

 • HALLAS

  603138, S:  Heraldik

  TMI: 88

 • BERTONI

  603160, S:  Bengasi

  TMI: 

 • HEARTBREAKER

  603162, S:  Brenair Park Ha

  TMI: 

 • GRANDIOSO

  603180, S:  Germanicus Pp

  TMI: 

 • BOOROOLA

  603192, S:  Barbarossa

  TMI: 

 • BARBADOS

  603179, S:  BAYER PP*

  TMI: 

Fleckvieh Sires BEEF Economy

0 found sires
 • STEINHAR

  189225, S:  STEINADLER

  TMI: 

 • GARINCHA

  851002, S:  GIGANT

  TMI: 65

 • BENEDIKT

  403088, S:  BALOU SW

  TMI: 

 • ZAMBIA

  603142, S:  Zuidberg

  TMI: 

 • EDELFINK

  603146, S:  ExMachina

  TMI: