Bayern Genetik Bayern Genetik

Sire Search

Fleckvieh Genomic Tested Sires

0 found sires
 • HISPANIA

  852072, S:  Hutera

  TMI: 131

 • ETOSCHA

  177510, S:  Everest

  TMI: 132

 • PIACENZA

  606102, S:  Passion

  TMI: 127

 • VELIX

  177570, S:  Reumut

  TMI: 130

 • MONTECHRISTO

  859255, S:  Manigo

  TMI: 128

 • VERSMOLD

  856790, S:  Reumut

  TMI: 133

 • RATSCHINGS

  173202, S:  Rupertia

  TMI: 129

 • SONORA

  190470, S:  Saldana

  TMI: 129