Bayern Genetik Bayern Genetik

Sire Search

Fleckvieh Genomic Tested Sires

0 found sires
 • ETOSCHA

  177510, S:  Everest

  TMI: 132

 • PIACENZA

  606102, S:  Passion

  TMI: 126

 • VERSMOLD

  856790, S:  Reumut

  TMI: 134

 • MARTINGAL

  190426, S:  Magistrat

  TMI: 129

 • SONORA

  190470, S:  Saldana

  TMI: 131

 • WENDELSTEIN

  186969, S:  Wendlinger

  TMI: 134

 • OZAPFTIS

  865517, S:  Hagwirt

  TMI: 126

 • INGOLSTADT

  190600, S:  Impression

  TMI: 126