Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

A2 Bullen Liste

Klicken Sie auf den Link unten um eine aktuelle Lister der A2A2-Bullen als PDF herunterzuladen.

Gesamtliste A2 Bullen (PDF) Stand 02.06.2017

 

0 gefundene Bullen
 • ZASPORT

  172305, V:  ZASTER

  Fitness, Handelsklasse, Euter

  GZW: 109

 • NARR

  165982, V:  NAAB A

  Kalbeverlauf, Nutzungsdauer, Fundament

  GZW: 112

 • VAN DYCK

  178619, V:  RANDY

  Milchmenge, Fleischwert, Euter

  GZW: 110

 • ILION

  185090, V:  REGIO

  Top Exterieurvererber, Gute Verbleiberate, Vorsicht Abkalbung, gesextes Sperma!

  GZW: 109

 • RAICHBERG

  176932, V:  RAINER

  Milchleistung, Fleischleistung, Melkbarkeit

  GZW: 107

 • HOLZMICHL

  192011, V:  HIPPO

  Milchmenge, Gute Verbleiberate, Vorsicht Inhaltsstoffe

  GZW: 105

 • RESOLUT

  183260, V:  REMONT

  Milch, Fleisch, Fundament Euter

  GZW: 116

 • MALSAF

  189159, V:  MAL

  GZW: 104

 • ROSSKUR

  179513, V:  RALMESBACH PS

  Melkbarkeit, Milchleistung, fuer Kalbinnen geeignet

  GZW: 108

 • INLINER

  192764, V:  ILION

  Allroundbulle, Milch kg, Zellzahl

  GZW: 111

 • ILJA

  186279, V:  ILION

  Allroundbulle, Super Fitness, Interessante Mutterlinie

  GZW: 116

 • SAMLAND

  183655, V:  SAMPRAS

  Exterieurvererber, Umsatzbetonte Tiere, Gute Laufstallfundamente

  GZW: 118

 • RUHMREICH

  179596, V:  RUSTICO

  GZW: 109

 • ILLUMINA

  198466, V:  IMPOSIUM

  Gezielte Paarung 12/2013, Inhaltsstoffe, Maternale Kalbeeigenschaften

  GZW: 108

 • RIJEKA

  198533, V:  RAU

  Milch und Eiweiss, Euter, Langlebiger Kuhstamm

  GZW: 116

 • HAERTSFELD

  188759, V:  HULOCK

  Persistenz, Blutlinie: HUCH, Doppelnutzungsvererber

  GZW: 111

 • IGLESIAS

  186303, V:  ILION

  GZW: 115

 • HERZOGSTAND

  192922, V:  HADES

  Leistung, ?W, Umsatzbetont

  GZW: 119

 • WALLENSTEIN

  192421, V:  WAL

  Rinderbulle, Fitness, gesextes Sperma erhaeltlich!

  GZW: 111

 • ISENGARD

  179754, V:  INHOF

  Fitnes, ?W, Leistung, Fundament, Kalbinnenbulle

  GZW: 113

 • STEINADLER

  403084, V:  STACHUS PS

  GZW: 86

 • HAGWIRT

  192627, V:  HARVESTER

  Leistung, Interessanter Vaterpfad, Inhaltsstoffe

  GZW: 123

 • MARMOLADA

  175497, V:  MANDL

  Kalbinnenbulle, Fundament & Euter, Vorsicht Inhaltsstoffe

  GZW: 129

 • EDELSTOFF

  175617, V:  ERMUT

  Leistung, Exterieur, Fitness

  GZW: 118

 • ERAGON

  189563, V:  ENDO

  Allroundbulle, Persistenz, ?W

  GZW: 112

 • JULMOND

  179796, V:  HOLZMICHL

  GZW: 124

 • NARWAL

  605885, V:  NARR *TA

  Kalbinnenbulle, Exterieur, Leistung

  GZW: 119

 • OSTBLOCK

  177228, V:  HUASCARAN

  GZW: 123

 • OVAHIMBA

  189637, V:  HUASCARAN

  GZW: 118

 • WALFRIED

  605904, V:  WAL

  GZW: 133

 • LADINER

  179888, V:  LOSAM

  GZW: 109

 • MANDIAGO

  163230, V:  MANDY

  Exterieur, Doppelnutzung,

  GZW: 111

 • WEISSENSTEIN

  186381, V:  WIGGAL

  GZW: 116

 • SCHWERTWAL

  172893, V:  SANDDORN

  GZW: 114

 • SPOLETO

  172906, V:  SAMLAND

  GZW: 107

 • NARUMOL

  193069, V:  NARR *TA

  GZW: 120

 • SALZA

  172905, V:  SAMLAND

  GZW: 113

 • WESSOBRUNN

  179992, V:  WYOMING

  GZW: 118

 • MELCHIOR

  186393, V:  Mercator

  GZW: 123

 • JAUFEN

  199366, V:  Hernandes

  GZW: 110

 • WILDERKAISER

  851496, V:  Wildwest

  GZW: 124

 • MILCHKOENIG

  180023, V:  Mercator

  GZW: 130

 • WARTBURG

  186704, V:  Weburg

  GZW: 113

 • VOYAGER

  172965, V:  Ruhmreich

  GZW: 106

 • WILDBAD

  177363, V:  Wildwest

  GZW: 124

 • VOTARY

  172966, V:  RUHMREICH PS

  GZW: 123

 • BRANDY

  186705, V:  BOREAS

  GZW: 114

 • RENSMEYER

  851779, V:  Rendsdorf

  GZW: 104

 • ZAPATERO

  175755, V:  Zauber

  GZW: 130

 • MONTEVIDEO

  851854, V:  Manigo

  GZW: 124

 • MAIDAN

  177427, V:  Manigo

  GZW: 127

 • ITAIPU

  164600, V:  Irola

  GZW: 105

 • PAJERO

  173044, V:  Passion

  GZW: 119

 • MADODA

  186740, V:  Mungo

  GZW: 116

 • PASSAU

  177438, V:  Passion

  GZW: 123

 • IROKESE

  186736, V:  Irola

  GZW: 124

 • PARADYS

  173052, V:  Passion

  GZW: 121

 • INJERA

  177467, V:  Ralmes PS

  GZW: 109

 • VAASA

  193515, V:  RUHMREICH PS

  GZW: 106

 • HISPANIA

  852072, V:  Hutera

  GZW: 130

 • ZIEHSOHN

  175820, V:  Zahnberg

  GZW: 120

 • VON HATTO

  859050, V:  VON WELT Pp*

  GZW: 113

 • VANUATU

  852193, V:  Reumut

  GZW: 124

 • ETOSCHA

  177510, V:  Everest

  GZW: 132

 • OUTLANDER

  177449, V:  Humpert

  GZW: 114

 • INDEPENDANT

  177527, V:  Rosskur

  GZW: 106

 • ZAMPERL

  167224, V:  Zaspin

  GZW: 118

 • STEPPENWOLF

  190266, V:  Solero

  GZW: 111

 • ZAHNARZT

  856564, V:  Zaspin

  GZW: 115

 • PIACENZA

  606102, V:  Passion

  GZW: 126

 • VFB

  856611, V:  Vlax

  GZW: 124

 • SALOMO

  186786, V:  Saldana

  GZW: 117

 • ORTOLAN

  859222, V:  Hagwirt

  GZW: 118

 • SILVERSTONE

  173152, V:  Silverstar

  GZW: 120

 • VIEHMARKT

  190355, V:  Votary

  GZW: 117

 • IBAN

  186941, V:  Internist

  GZW: 115

 • OTJIWARONGO

  171780, V:  Hagwirt

  GZW: 125

 • VERSMOLD

  856790, V:  Reumut

  GZW: 134

 • MOROGORO

  177597, V:  Mungo

  GZW: 114

 • PARTNACH

  180557, V:  Polled

  GZW: 113

 • HELMSKLAMM

  856819, V:  Helderberg

  GZW: 114

 • VELDBRAND

  852480, V:  Rotwild

  GZW: 119

 • IMOLA

  852476, V:  Rosskur

  GZW: 110

 • VISALIA

  193752, V:  Reumut

  GZW: 121

 • WILDENAU

  186956, V:  Willenberg

  GZW: 126

 • WARM UP

  190427, V:  Weltall

  GZW: 111

 • ZOLA

  856924, V:  Zaspin

  GZW: 123

 • HEDONIST

  173228, V:  Helderberg

  GZW: 113

 • HELDENSTEIN

  193783, V:  Helderberg

  GZW: 122

 • VRYHEID

  193777, V:  Raffzahn

  GZW: 118

 • MERENSKY

  859444, V:  Manuap

  GZW: 127

 • VERTAIN

  859888, V:  Raffzahn

  GZW: 117

 • VITALLOWITZ

  190501, V:  Rumbo

  GZW: 120

 • WAIDMANN

  186968, V:  Waidhaus

  GZW: 123

 • MALOLO

  857104, V:  Manuap

  GZW: 124

 • ISKARA

  186965, V:  Ilja

  GZW: 118

 • IRAZU

  173317, V:  Impression

  GZW: 125

 • GRANADA

  167360, V:  Garibaldi PS

  GZW: 116

 • VERTUCCIO

  852695, V:  Raucus

  GZW: 118

 • IL TORO

  852681, V:  Ilja

  GZW: 119

 • EROS

  186963, V:  EVEREST

  GZW: 121

 • VALDEMAR

  164720, V:  Raucus

  GZW: 121

 • RUDINA

  164722, V:  Rijeka

  GZW: 123

 • WISGARD

  173342, V:  Hochwurzen

  GZW: 122

 • HOPE

  606247, V:  Hutera

  GZW: 125

 • MAINSTREAM

  173334, V:  Manigo

  GZW: 126

 • MASSING

  606246, V:  Mint

  GZW: 123

 • MIESBACH

  852746, V:  Mahango Pp

  GZW: 123

 • DWAYNE

  173346, V:  Dryland

  GZW: 117

 • MIKEL

  175910, V:  Mint

  GZW: 125

 • GOTLAND

  865513, V:  Graf

  GZW: 123

 • NOCKHERBERG

  865515, V:  Neuner

  GZW: 118

 • OZAPFTIS

  865517, V:  Hagwirt

  GZW: 126

 • SOMBRERO

  865516, V:  Samland

  GZW: 125