Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Hornlose genomische Bullen

0 Gefundene Bullen
 • GRAFENSTOLZ

  0, V:  GEBALOT

  GZW: 112

 • ICE AGE

  1, V:  Rosskur

  GZW: 112

 • ILTSCHI

  2, V:  Ralmes

  GZW: 109

 • INFANTA

  3, V:  Rosskur

  GZW: 112

 • INJERA

  4, V:  Ralmes PS

  GZW: 109

 • IRSCHENBERG

  5, V:  Irola

  GZW: 110

 • ISFAHAN

  6, V:  RaALMES PS

  GZW: 105

 • ISMANING

  7, V:  Ralmes

  GZW: 105

 • ITAIPU

  8, V:  Irola

  GZW: 105

 • JAUFEN

  9, V:  Hernandes

  GZW: 110

 • MAHANGO

  10, V:  Mungo

  GZW: 130

 • MAINSTREAM

  11, V:  Manigo

  GZW: 126

 • MARACHA

  12, V:  Marmor

  GZW: 116

 • MARMOR

  13, V:  MALHAXL

  GZW: 109

 • MIKESCH

  14, V:  MARMOR PS

  GZW: 115

 • MILESTONE

  15, V:  Mahango Pp

  GZW: 126

 • MOREMI

  16, V:  MAHANGO

  GZW: 132

 • MOROGORO

  17, V:  Mungo

  GZW: 114

 • MUERITZ

  18, V:  Manigo

  GZW: 131

 • PARTNACH

  19, V:  Polled

  GZW: 113

 • RALMES

  20, V:  RALMESBACH PS

  GZW: 98

 • REINHOLD

  21, V:  RUAKANA

  GZW: 101

 • RENSMEYER

  22, V:  Rendsdorf

  GZW: 104

 • RIEMENSCHNEIDER

  23, V:  Rieth Pp

  GZW: 129

 • ROSSKUR

  24, V:  RALMESBACH PS

  Top Milchleistung, Melkbarkeit, Fuer Kalbinnen geeignet

  GZW: 108

 • RUHMREICH

  25, V:  RUSTICO

  GZW: 109

 • SHERATON

  26, V:  Shining

  GZW: 102

 • SHINING

  27, V:  SALVATOR

  GZW: 102

 • STEPPENWOLF

  28, V:  Solero

  GZW: 111

 • VAASA

  29, V:  RUHMREICH PS

  GZW: 106

 • VESPASIAN

  30, V:  Remut

  GZW: 121

 • VIEHSCHEID

  31, V:  VOLLGAS

  GZW: 129

 • VINCENZA

  32, V:  Votary

  GZW: 114

 • VOLKMANN

  33, V:  VALERO TA

  GZW: 99

 • VOLLKORN

  34, V:  Valero

  GZW: 116

 • VON HATTO

  35, V:  VON WELT Pp*

  GZW: 113

 • VORSTER

  36, V:  REUMUT FH5

  GZW: 113

 • VOTARY

  37, V:  RUHMREICH PS

  Natuerlich hornlos, Maternale Kalbeeigenschaften, Top Milchleistung

  GZW: 123

 • VRANJES

  38, V:  Vorster PS

  GZW: 116

 • WALDPRINZ

  39, V:  Waldbrand

  GZW: 120

 • WALSERBERG

  40, V:  Wildwuchs

  GZW: 108

 • WARENDORF

  41, V:  Wahnwitzig

  GZW: 119

 • WERTHER

  42, V:  Wille

  GZW: 122

 • WINCKELMANN

  43, V:  Wischer

  GZW: 125

 • WINDLICHT

  44, V:  Windstone

  GZW: 115