Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Fleckvieh Fleischbullen

0 Gefundene Bullen
 • BARBADOS

  0, V:  BAYER PP*

  GZW: 

 • BENEDIKT

  1, V:  BALOU SW

  Fuer Kalbinnen geeignet, Super Bemuskelung, Vererbungsschwerpunkte

  GZW: 

 • BERTONI

  2, V:  Bengasi

  GZW: 

 • BOOROOLA

  3, V:  Barbarossa

  GZW: 

 • EDELFINK

  4, V:  ExMachina

  GZW: 

 • EFFATA

  5, V:  EXCALIBUR

  GZW: 75

 • EX MACHINA

  6, V:  EXCALIBUR

  GZW: 56

 • EXCALIBUR

  7, V:  EXODUS PP

  Natuerlich hornlos, Super Bemuskelung, Fuer Kalbinnen geeignet

  GZW: 66

 • EXODUS

  8, V:  EISENHERZ PP

  Top Kaelberqualitaet, Natuerlich hornlos, Super Bemuskelung

  GZW: 

 • GARINCHA

  9, V:  GIGANT

  GZW: 64

 • GERMANICUS

  10, V:  GIGANT

  GZW: 68

 • GIGANT

  11, V:  GORM

  GZW: 

 • GRANDIOSO

  12, V:  Germanicus Pp

  GZW: 

 • HALLAS

  13, V:  Heraldik

  GZW: 84

 • HARLEY

  14, V:  HeartbreakerPS

  GZW: 

 • HEARTBREAKER

  15, V:  Brenair Park Ha

  GZW: 

 • HENNESSY

  16, V:  Hannibal PP

  GZW: 

 • MOONLIGHT

  17, V:  MasterPs

  GZW: 

 • SECEDA

  18, V:  Steinmarder

  GZW: 

 • STEINADLER

  19, V:  STACHUS PS

  Gesextes Sperma erhaeltlich, Natuerlich hornlos, Fuer Kalbinnen geeignet

  GZW: 86

 • STEINHAR

  20, V:  STEINADLER

  GZW: 

 • ZAMBIA

  21, V:  Zuidberg

  GZW: 53