Bayern Genetik Bayern Genetik

Bullensuche

Unsere Auswahl nachkommengeprüfter Bullen

0 gefundene Bullen
 • ILION

  185090, V:  REGIO

  Top Exterieurvererber, Gute Verbleiberate, Vorsicht Abkalbung, gesextes Sperma!

  GZW: 109

 • ZAUBER

  170014, V:  ZAHNER

  Leistung, Fitness, gesextes Sperma erhaeltlich

  GZW: 125

 • WINDKRAFT

  176953, V:  WAL

  Fleischwert, Bemuskelung, Nutzungsdauer

  GZW: 118

 • RALMES

  170336, V:  RALMESBACH PS

  GZW: 98

 • VETERAN

  605784, V:  VANSTEIN

  Euter, Inhaltsstoffe, Fitness

  GZW: 124

 • SAMLAND

  183655, V:  SAMPRAS

  Exterieurvererber, Umsatzbetonte Tiere, Gute Laufstallfundamente

  GZW: 118

 • RIJEKA

  198533, V:  RAU

  Milch und Eiweiss, Euter, Langlebiger Kuhstamm

  GZW: 116

 • HAERTSFELD

  188759, V:  HULOCK

  Persistenz, Blutlinie: HUCH, Doppelnutzungsvererber

  GZW: 111

 • IGLESIAS

  186303, V:  ILION

  GZW: 115

 • HERZOGSTAND

  192922, V:  HADES

  Leistung, ?W, Umsatzbetont

  GZW: 119

 • WALLENSTEIN

  192421, V:  WAL

  Rinderbulle, Fitness, gesextes Sperma erhaeltlich!

  GZW: 111

 • ZAPFHAHN

  192489, V:  ZAHNER

  Top Exterieur, Inhaltstoffe, Problemlose Kuehe

  GZW: 115

 • HAGWIRT

  192627, V:  HARVESTER

  Leistung, Interessanter Vaterpfad, Inhaltsstoffe

  GZW: 123

 • MARMOLADA

  175497, V:  MANDL

  Kalbinnenbulle, Fundament & Euter, Vorsicht Inhaltsstoffe

  GZW: 129

 • EDELSTOFF

  175617, V:  ERMUT

  Leistung, Exterieur, Fitness

  GZW: 118

 • OSTBLOCK

  177228, V:  HUASCARAN

  GZW: 123

 • OVAHIMBA

  189637, V:  HUASCARAN

  GZW: 118

 • WALFRIED

  605904, V:  WAL

  GZW: 133

 • SALDANA

  186364, V:  SALVATOR

  GZW: 122

 • WESTKREUZ

  163310, V:  WALDBRAND FH2

  GZW: 121

 • WOLGASAND

  177286, V:  WONDERFULL

  GZW: 123

 • SANDSTEIN

  186379, V:  SANDDORN

  GZW: 110

 • ERBHOF

  166911, V:  EILMON TA

  GZW: 131

 • WILDALP

  175662, V:  WIGGAL

  GZW: 120

 • RUPPIN

  171010, V:  RUPTAL

  GZW: 116

 • SALZA

  172905, V:  SAMLAND

  GZW: 113

 • WELFENPRINZ

  851386, V:  WATNOX

  GZW: 124

 • WANKDORF

  851407, V:  Wyoming

  GZW: 122

 • MAKAM

  193225, V:  Mangope

  GZW: 127

 • WEIDENBERG

  166960, V:  Weburg

  GZW: 118

 • WAYNE

  172949, V:  Wildwest

  GZW: 132

 • HARDLINER

  177336, V:  Hulkor

  GZW: 116

 • WILDERKAISER

  851496, V:  Wildwest

  GZW: 124

 • VALUGA

  172959, V:  Vanel

  GZW: 117

 • WARTBURG

  186704, V:  Weburg

  GZW: 113

 • WILD DOG

  172967, V:  Wildwest

  GZW: 126

 • VOTARY

  172966, V:  RUHMREICH PS

  GZW: 123

 • RAUHFUSS

  193307, V:  Ruptal

  GZW: 119

 • WENDLINGER

  172997, V:  WILLE DW

  GZW: 134

 • WILDOST

  193322, V:  WILDWEST

  GZW: 118

 • BRANDY

  186705, V:  BOREAS

  GZW: 114

 • ZECHBRUDER

  186720, V:  Zauber

  GZW: 121

 • WOLFZAHN

  606007, V:  Wildwest

  GZW: 129